Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM ANT

   První desky a kde jste je koupili / First records, and where you bought them

   24. ledna 2013 / 24 January, 2013     http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21140268

   Nedávný článek o místech, kde lidé koupili svou první nahrávku přiměl více než 1800 čtenářů aby sdíleli své příběhy o muzice, kterou si koupili a o tom, kolik nejrůznějších obchodů s deskami navštěvovali.


   Zajímavé je, že LP "Kings of the Wild Frontier" se umístilo mezi nejoblíbenějšími prvními alby oslovených čtenářů.
   A recent article about the place where people bought their first record, prompted more than 1,800 readers to share their own stories about the music they bought, and the many different record shops they used to frequent.

   It is interesting that LP "Kings of the Wild Frontier" is one of reader's most popular first LP's.

   Adam Ant: Nejen pomalovaná tvář / Adam Ant: Not just a painted face

   Popová hvězda osmdesátých let Adam Ant dostal pokutu 500 liber za to, že ohrožoval hosty jedné restaurace v severním Londýně.
   Adama Anta si budeme už navždy pamatovat jako smělého loupežníka, Sličného Prince popu začátku 80. let. Vzezření skupiny Adam and the Ants na vrcholu hitparád v roce 1980 ve stylu Jimiho Hendrixe v brokátovém husarském kabátě a indiánským válečným malováním je zcela jistě nezapomenutelné. Ale vždy tu bylo víc než jen komiksové vzezření co vyzvedlo skupinu ke slávě, skupinu ke slávě, obdivu mládeže a hitovým singlům. Ants - kteří si jméno možná vypůjčili z televizního seriálu BBC Adam Adamant žije! z roku 1966 - měli rysy, které odporovaly jejich převažujícímu vzhledu ječících kluků, špulících rty z plakátů.
   Adam Ant - vlastním jménem Start Goddard - je skutečný veterán punkové scény konce sedmdesátých let a jeho kapela byla považována za kontroverzní dokonce i podle drsných standardů té bouřlivé doby. Coby zpěvák nastupoval na jeviště například do půl těla vysvlečen s koženou maskou, která zcela zakrývala jeho hlavu. Jako osobnost dokázal hodně nejen díky výstřednostem, ale také díky muzice. Stejně jako jejich současníci The Strangles, i Anti byli obviňováni ze zneužívání žen - dělali málo proti tomu, aby to vyvrátili, když si bezstarostně osvojili fetish image černé ovce Alana Jonese.

   Ale šance skupiny Adam and the Ants docíli něco víc, než kultovní statut - přestože za nimi stál John Peel - byla zanedbatelná. Goddard se vrátil ke kreslícímu prknu a s pomocí Malcolma McLarena - samozvané postavy Dr. Frankensteina v pozadí Sex Pistols - předělal svoje image na Krále divokého pomezí King of the Wild Frontier) a změnil Anty od základu. Novým kytaristou se stal Marco Pirroni, další punkový veterán.Pirroni hrál v originální sestavě - se Sidem Viciousem za bicími - skupiny Siouxsie and the Banshees na punkovém festivalu v londýnském klubu "100" v září 1976.
   Spolu s novým pirátským image přišel i charakteristický zvuk bicích, který připomínal stejně tak rockera Bo Diddleye jako bubeníky z Burundi. Úspěch se dostavil rychle a od roku 1980 se příběh Stuarta Goddarda odvíjel před očima veřejnosti. Přerod od vyděděnce v plastikové masce k pomalovanému popovému idolu byl kompletní ve chvíli, kdy Adam shlížel ze stěn ložnic milionů teenagerů.

   Posun od frotmana skupiny k sólové kariéře byl stejně hladký poté, co rozpustil Anty na konci roku 1981 po ukončení turné Prince Charming Revue. Goddard psal další hity jako Goody Two Shoes, Friend Or Foe a Vive Le Rock. V roce 1984 se začal koncentrovat na herectví a odjel do USA, kde zkoušel v příštích třech letech s omezeným úspěchem vytvořit filmovou kariéru. Role, pro které zůstane pravděpodobně nejvíce znám jako herec, už měl za sebou. V roce 1977 se objevil vedle tehdy neznámé Toyah Wiclcoxové ve filmu Dereka Jarmana Jubilee, který je o té doby považován za ten jediný správný celuloidový produkt of krátké punkové éře.
   V roce 1987 se Adam Ant vrátil do rodného Londýna, kde už zůstal. Jeho tvořivé partnerství s Markem s Marcem Pirronim přestálo zkoušku času. Pokračoval v psaní muziky, nahrávání, vystupování a měl okruh oddaných fanoušků.
   Eighties pop star Adam Ant is given a community rehabilitation order and told to pay Ł500 after threatening drinkers at a pub in north London.
Adam Ant will be forever remembered as the Dandy Highwayman, the Prince Charming of early 1980s pop. The sight of Adam and the Ants on Top of the Pops in 1980, sporting Jimi Hendrix-style brocaded hussar's jackets and Red Indian warpaint, is certainly memorable. But there was always more to Adam and the Ants than the cartoon image that propelled the band to fame on a tide of lipgloss, teen adulation and hit singles. The Ants - whose name may have owed a debt to the 1966 BBC TV series Adam Adamant Lives! - had an edginess that belied the prevailing view of them as squeaky-clean, pouting poster boys. Adam Ant - real name Stuart Goddard - was an authentic veteran of the late 1970s punk scene - and his band were considered controversial even by the frayed standards of that turbulent time. The singer would take to the stage stripped to the waist and sporting a leather mask that zipped up to obscure his whole head. This persona proved too much not only for some venues, but also for the music press. Like their contemporaries, The Stranglers, the Ants were accused of exploiting women - a charge they did little to rebut, cheerfully adopting the imagery of fetish artist and feminist bęte noir Alan Jones. Adam Ant sans trademark white stripe across the nose.

   But the chances of Adam and the Ants achieving anything greater than cult status - even backed, as they were, by John Peel - were negligible. Goddard went back to the drawing board, and with the help of Malcolm McLaren - the self-styled Dr Frankenstein figure behind the Sex Pistols - reinvented himself as the King of the Wild Frontier and rebuilt the Ants from scratch. On guitar now was Marco Pirroni - another punk survivor. Pirroni had played in the original line-up - with Sid Vicious on drums - of the band that would eventually become Siouxsie and the Banshees, at the punk festival at London's 100 Club in September 1976. Along with the band's new, piratical image came a distinctive drum sound that was reminiscent of both rock 'n' roller Bo Diddley and the drummers of Burundi. Success came quickly, and from 1980, Stuart Goddard's story was played out in public. The transformation from plastic-masked punk pariah to airbrushed pop idol was complete as Adam Ant stared down from the walls of a million teenagers' bedrooms.

   The Two Ronnies Adam Ant's transition from band frontman to solo artist was equally smooth after he dispensed with the Ants in 1981 following the Prince Charming Revue tour. Goddard continued to enjoy hits, including Goody Two Shoes, Friend or Foe and Vive Le Rock. In 1984, he began to concentrate on acting, and went to the US, where he tried for the next three years, with limited success, to develop a television career. The role for which he will probably remain best known as an actor was already behind him. In 1977, he had appeared, alongside a then unknown Toyah Wilcox in Derek Jarman's film Jubilee - which has since been hailed as the one decent celluloid product of the brief punk era.
    In 1987, Adam Ant, returned to his native north London, where he remains. His creative partnership with Marco Pirroni has stood the test of time. He continues to write, record and perform, and has a committed fan base.