Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM AND THE ANTS

Adam píše paměti! / Adam writes memoir!


Vydáno! / Issued!
Už lze objednat! / You can order it now!
Další zpráva / Another news
První informace / First info
Ze soutěže / From the contest

                    Home


Vydáno! / Issued!

        Kniha je na světě a nejen kniha!

    15.září 2006 vyšla autobiografie "Stand And Deliver" Adama Anta. Vyšla v knižní podobě a rovněž na CD jako audio kniha mluvená Adamem. Zároveň vyšlo i CD-DVD se třiceti skladbami, 6 z toho je i s videoklipem. Snad se mi podaří v budoucnu o tomhle dílku napsat víc, ideálně aspoň stránku. Kniha i CD lze koupit na Amazonu.
Home
Obal audio knihy
Cover of the audio-book
     The book is out and not only the book!

   "Stand And Deliver" Adam Ant autobigraphy has been issued on Sept. 15, 2006. You can buy a paper book or audio-book on CD read by Adam. Also CD-DVD is a part of this event, CD has 30 songs, 6 also with a video-clip. Hopefully I will create something about this book and CD, ideally one full page. The book can be bought on Amazon.


Už lze objednat! / You can order now!
Ze serveru / From server The Book Standard, Září/September 2005


        Amazon otevřel objednávky dosud nevydané knihy

    V průběhu dubna se na stránkách prodejního serveru Amazon.com objevila nabídka na objednání knihy "Stand and Deliver", kterou píše Adam Ant. Předpokládané datum vydání je 15. září 2006. Trochu mě ale zaskočilo, že je tam uvedeno, že se jedná o audio knihu! Tak nevím, jestli je to jen chyba nebo to opravdu vyjde na CD. Vydatelem má být Macmillan Audio Books a cena je stanovena na 11,06 libry.
         Amazon opened orders of the not issued yet book

    The offer for ordering of Adam Ant's book "Stand and Deliver" appeared during April on the Amazon.com server. Expected date of issue is September 15, 2006. I was a bit surprised that it is mentioned there that it should be an audio book! So I do not know - either it is a mistake or it will really be issued on a CD. The publisher should be Macmillan Audio Books and the price is set for pounds 11,06.


Další zpráva / Another news
Ze serveru / From server www.panmacmillan.com, Duben/April 2006


        Pozoruhodná autobiografie jedné z hudebních kultovních osobností Adama Anta.

   Kdo by mohl zapomenout na to, když poprvé viděl Adama Anta v Top of the Pops, bílý pruh přes tvář, vykračujícího v rytmu 'Antmusic' nebo v řasené košili a masce v 'Stand and Deliver'? Jedna z nejúspěšnějších popových hvězd 80-tých let, jeho zbožňovaná tvář na plakátech na stěnách pokojů teenagerů od Actonu po Akron, Adam Ant byl fenomén. Teď ve své upřímné a odhalující autobiografii vypráví úplný příběh jeho úžasného života od rozporuplného dětství k jeho klíčové roli v punkovém hnutí a vzniku unikátního hudebního stylu, který mu přinesl šňůru hitů (singlů i alb). V jednom okamžiku byl tak slavný, že ostatní hvězdy vyhledávaly jeho přítomnost a radu - dokonce Michael Jackson zavolal uprostřed noci, aby se poptal na muziku a oblečení. Mezi celou řadou jeho přítelkyň byla i Jamie Lee Curtis a Heather Graham, část života trávil v LA, hrál v patnácti filmech.
Home
Pravděpodobná titulní strana
Probably the cover page
     The remarkable autobiography of one of music's iconic figures, Adam Ant.

   Who could forget their first view of Adam Ant on Top of the Pops, white stripes across his face, swaggering to the beat of 'Antmusic' or in frilly shirt and mask for 'Stand and Deliver'? One of the most successful pop stars of the 80s, his face adorning posters on teenager's walls from Acton to Akron, Adam Ant was a phenomenon. Now in this frank and revealing autobiography, he tells the full story of his amazing life from his dysfunctional childhood to his key role in the punk movement and creation of a unique musical style that brought him a string of hits (both singles and albums). At one point he was so famous other stars sought his company and advice - even Michael Jackson called in the dead of night to ask about music and clothes. His many girlfriends included Jamie Lee Curtis and Heather Graham and for a time he lived in LA, acting in fifteen films.

       Adam rovněž otevřeně píše o jeho celoživotní bitvě s maniodepresí. Poprvé se objevila v důsledku stresujícího života s agresivním otcem alkoholikem, dokonce se pokusil o sebezraždu v době studií na umělecké škole. Vyčerpávající životní epizoda s pronásledovatelkou v LA přivodila duševní kolaps a pronásledovatelka v Londýně přispěla k hojně publikovanému zatčení a hospitalizaci v roce 2001. Někdy legrační, jindy tragický, to je poutavé zúčtování bouřlivého života jedné z nejvíce fascinujících hudebních osobností.    Adam also writes honestly about his life-long battle with manic depression. His first episodes were triggered by the stress of living with a violent, alcoholic father, and he tried to commit suicide when he was at art school. A gruelling episode with a stalker in LA precipitated a mental breakdown, and a stalker in London led to his well-publicised arrest and hospitalization in 2001. At times funny and at other times tragic, this is gripping account of the turbulent life and times of one of music's most fascinating figures.


První zpráva o knize! / First news about the book!
Ze serveru / From server The Book Standard, Září/September 2005


        Adam Ant směřuje ke 'Stand and Deliver'

    Adam Ant, glam-rocková hvězda 80-tých let, píše paměti pro vydavatelství Sidgwick & Jackson. Na rozdíl od mnoha rockových hvězd, které obvykle mají svého 'stínového spisovatele', Ant bude autorem sám. "Je velice talentovaným spisovatelem", říká Ingrid Connellová, která koupila 'Stand and Deliver' - pojmenované po jednom z nejskvělejších zpěvákových hitů – od Mala Peacheyho z Essential Works za značnou sumu.
         Adam Ant to 'Stand and Deliver'

    Adam Ant, glam pop star of the 1980s, is to write a memoir for Sidgwick & Jackson. Unlike many rock-star memoirs which usually have a ghost writer, Ant will be the sole author. "He is a very talented writer," says Ingrid Connell, who bought Stand and Deliver – named after one of the singer's most famous hits – from Mal Peachey of Essential Works, for a substantial sum.


    Soutěž o nejlepší návrh na obal knihy
The contest about the best proposal on the book cover
   
    Ihned poté co se objevila zpráva o tom, že Adam píše paměti, dala 'Antlady' na diskusní fórum 'Insect Nation' soutěž o nejlepší návrh na obal zamýšlené knihy. Sám jsem poslal 3 návrhy. I když ani jeden neuspěl, přesto si dovoluji je tu vystavit. A i když už je po soutěži, rád vystavím i tvoje návrhy, pokud chceš nějaké vytvořit a pošleš je na e-mail adam.ant@tiscali.cz.
       
    Immediately after the news about Adam's memoir appeared 'Antlady' set the contest about the best proposal of the book cover on the forum 'Insect Nation'. I sent 3 proposals and even if not successful, I dare to display them here. And even now when the contest is over I would be happy to display also your proposals if you decide to create any and send it to my e-mail adam.ant@tiscali.cz.


Home        Home        Home