Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM ANT

The Blueblack Hussar

Dokument o Adamovi z roku 2013 / Document about Adam from 2013

Režie/ Director: Jack Bond
Délka dokumentu / Duration: 98 min
Stručný obsah dokumentu / Short summary of the document
    Ze stránky bedfordského filmového festivalu, září 2013

Adam Ant byl jednou z největších popových hvězd 80-tých let, předtím, než nervový problém nastartoval nesmírně vyčerpávající dobu, kdy si prošel psychickou nemocí.
Výsledek více než roku, stráveného s excentrickým zpěvákem, dokument cenami ověnčeného filmaře Jacka Bonda mapuje Adamův pozitivně hodnocený návrat na hudební scénu - starší a moudřejší, ale stále erudovaná, charismatická, výrazná osobnost z dob před třiceti lety. Převážně autentická Bondova kamera nicméně otvírá okno do Adamova života: jeho přehnaně aktivní mysl a jeho energetickou osobnost.
Ukázkou cestování z Londýna do Paříže na náborové jízdě pro jeho pokus o comeback, představením spousty barvitých osobností podporujících Adama či ukázkou materiálu z jeho nového alba je THE BLUE BLACK HUSSAR nesmírně zábavný hold skutečné hudební ikoně.


Z časopisu Sight&sound

Londýn 2011. Muzikant Adam Ant je filmován během série koncertů jak se snaží změnit svůj profil popové hvězdy z 80-tých let, prodávající miliony desek, která je mimo centrum pozornosti od dostatečně publikovaných psychických problémů, kvůli kterým byl hospitalizován na psychiatrii v roce 2003. Vystupuje ve viktoriánském husarském kabátu, aby zůstal při historickém šviháctví často provázejícím jeho image. Je je si vědom svého vlivu na nastupující generace umělců (včetně spolupracovníka Amy Witehouse Marka Ronsona a Jamie Reynoldse z kapely Klaxons, s nímž je krátce ve filmu vidět), ale zdánlivě smířený s tvrdou rachotou hrát pro malé obecenstvo za málo peněz. Výlet do Paříže ukazuje Charlotte Ramplingovou jak navštíví studio i horečné nakupování vinylů a různých cetek. Adam tvrdí, že velké nároky na udržení prodeje jeho desek způsobily zhroucení jeho kariéry na konci 80-tých let, a přece jak jeho znovuzrození nabírá na tempu, dosahuje na větší publikum, jen zřídka prokazuje známky stresu a únavy. Vzhledem k tomu, že vystoupil ma jevišti a hrál pro 55000 lidí na letním festivalu v Hyde Parku, jeho kariérní vyhlídky vypadají mnohem pozitivněji, třebaže jeho psychické problémy nejsou zcela vyřešeny.

Další zajímavé psaní o dokumentu je na stránkách webu Louder Than War. Samozřejmě jen v angličtině, ale to doufám nebude pro české příznivce Adama velký problém.
    From web of Bedford Film Festival, September 2013

Adam Ant was one of the biggest pop-stars of the 1980s, before a nervous breakdown consigned him to a creatively enervating passage through the mental health system.

The result of over a year spent with the eccentric singer, award-winning filmmaker Jack Bond’s documentary charts Ant’s much vaunted return to the music scene — older and wiser, but still the erudite, charismatic, flamboyant figure of 30 years ago. Largely a fly-on-the-wall, Bond’s camera is nevertheless a revealing window into Ant’s life: his overactive mind and his effervescent personality.

Careering from London to Paris on a recruiting drive for his comeback bid, meeting a host of colourful supporting characters, and showing off material for his new album, THE BLUE BLACK HUSSAR is a hugely enjoyable tribute to a true musical icon.


From Sight&sound magazine

London 2011. Musician Adam Ant is filmed during a series of gigs and he tries to rebuild his profile, the million-selling pop star of the 1980s having been out of the spotlight since well-publicised mental-health issues saw him sectioned in 2003. Performing in a Victorian hussar jacket in keeping with historical dandyism often informing his public image, he's aware of his influence on subsequent generations of performers (including Ammy Winehouse collaborator Mark Ronson and the Klaxon's Jamie Reynolds with whom we see him briefly hanging out) but seemingly resigned to the hard graft of playing to small audiences for little reward. A jaunt to Paris brings a studio visit from Charlotte Rampling, plus a shopping spree for vinyl and bric-a-brac. He suggests that the demands of sustaining a run of his records caused his career to implode at the end of the 1980s, yet as his resurgence gathers pace, reaching larger audiences, he only occasionally shows signs of strain. As he steps out on stage to play to 55,000 people at a summer festival in Hyde Park, his career prospects look more positive, even if his mental-health issues remain unresolved.
The other interesting information about the document is available on web Louder Than War.
                           

                           Nahoru