Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM ANT

LOOK-IN TELEVISION ANNUALKniha "LOOK-IN TELEVISION ANNUAL"

Rok vydání: 1981
Rozsah: 77 stran
Adam Ant: dvoustránka s krátkým textem, černobílou malou promo-fotografií Adam And The Ants a krátká informace o Adamovi (viz obrázky dole)

O čem to je? Tato kniha se ohlíží za televizním rokem 1981. Přibližuje nejoblíbenější postavy televize toho roku. Z hudebníků tu stejný prostor jako Adam dostali ještě The Police, ABBA. Dokonce 4 strany jsou věnovány Cliffu Richardovi!

ISBN 0 900 727 799
The Book "LOOK-IN TELEVISION ANNUAL"
Issued: 1981
Extend: 77 pages
Adam Ant: double-side with short text, small black-and-white promo picture of Adam And The Ants and short info about Adam (see pictures bellow)

What it is about? This book looks for television in 1981. It puts together the most favourite people of TV in that year. There are following singers and bands receiving same space as Adam: The Police, ABBA and Cliff Richar even got 4 pages!