Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM ANT

Plakát/Časopis pro fanoušky - Poster/Fanzine

Fotky je možno kliknutím na ně zvětšit / Click on a picture to enlarge it  Víc než jen plakát / More then a poster

přední strana V roce 1982 byl vydán společností Arena International Merchandising Services speciální plakát nazvaný "Poster/Fanzine - plakát/časopis pro fanoušky". Má velikost osmi stran A4, druhá strana je sestavena z řady obrázků a textu. Na přední straně je sice napsáno Adam And The Ants, ale z Adamova rukopisu jasně vyplývá, že éra Antů je historií a nastupuje období Friend or Foe. Přibarvené fotky z druhé strany jsou patrně z natáčení videoklipu k písničce Goody Two Shoes, pár jich je ještě z nedávné doby Prince Charming. Doplněny jsou Adamovými citáty. The company Arena International Merchandising Services issued in 1982 special poster called "Poster/Fanzine". It has size of eight A4 pages, the other side is filled with several smaller pictures and some text. There is written Adam And The Ants, but it is clear from Adam's letter that the Ants era is over and the time of Friend or Foe comes. Coloured pictures on the other side are probably from Goody Two Shoes video production and several more from Prince Charming times. Some Adam's quotes are added. plakát
   Kresby fanynek z druhé strany obalu  /  Antfan's paintings from the other side of the poster

obrázek z druhé strany obrázek z druhé strany obrázek z druhé strany obrázek z druhé strany
     Dopis fanouškům / A letter to Antfans


     přední strana    Volám všechny ant-fanoušky!

   Cítím, že vám musím říct, že moje rozhodnutí vydat se na sólovou dráhu bylo jen pro dobro věci. Nebyla žádná nenávist mezi mnou a Anty a já jim přeji to nejlepší na tomhle světě. "Antmusic" je ta nejdůležitější věc v mém životě - dál žije ve mě. Budu dál držet ducha Adam And The Ants při životě. Marco a já i nadále píšeme společně a já se budu snažit zachovat standard a kvalitu svojí práce tak vysoko, jak vysoko ji doufám shledáváte.
   Nic se nemění, vše roste a pokračuje. Mám vás rád,

   Adam Ant 82   Obrázky z druhé strany plakátu /  Pictures from the oher side of the poster
 
obrázek z druhé strany obrázek z druhé strany obrázek z druhé strany obrázek z druhé strany
   Adamovy citáty / Adam's quotes
   "The show could have just been bland and I could have made an enormous amount of money by just walking on and off again. But I hope it was a sincere gesture inasmuch as The Revue cost a quarter of a milion pounds and I lost a 100 grand even after selling every seat in the house of 30 cities."

   "I love playing for kids because they're more expressive and they haven't learnt the codes yet of what you should do and what you shouldn't do."

   "If it hadn't been for the kids who bought tickets to see me, the flowers and notes and little presents they sent, I would just packed my bags during the Prince Charming Tour and gone home."

   "Since the Revue I've been putting things into perspective, working up a bit more energy, been in the studio and generallly got ahead of myself for a change."

   "Nowadays when I'm writing song lyrics I'm also thinking of a film to illustrate them. For me it's a bit like writing a film script."

   "I try not to restrict myself in any way, but I appreciate that some of the things that I'd like to include might be impossible to shoot."
   "I mean we're not making a Hollywood epic and time and money have to be carefully spent. But I do push my ideas to the limits!"

   "I'm trying to provide an alternative to the rock rebellion rubbish... some pride, some hope."


   "Představení by mohlo být klidně nemastné neslané a já bych stejně mohl vydělat ohromné množství peněz jen tím, že se projdu tam a zpátky. Ale myslím, že to bylo upřímné gesto vzhledem k tomu, že mě Revue (rozuměj Prince Charming Revue) stálo čtvrt milionu liber a ztratil jsem sto tisíc i přesto, že jsem prodal každé sedadlo v koncertních halách třiceti měst."

   "Miluju hraní pro děti, protože snáze vyjadřují své pocity a ještě se nenaučily pravidla toho, co bychom měli dělat a co ne."

   "Kdyby nebylo dětí, které si koupily lístky aby mě viděly, květiny a dárečky, které mi poslaly, sbalil bych si v průběhu turné Prince Charming saky paky a odjel domů."

   "Od Revue si dávám věci dohromady, hledám v sobě trochu víc energie, trávím čas ve studiu a celkově se připravuji na změnu."

   "Teď když píšu písničky, přemýšlím také o filmu, který by je dokresloval. Pro mě je to jako psát scénář."

   "Snažím se neomezovat v žádném směru, ale uvědomuji si, že některé věci, které bych do toho chtěl dát, je takřka nemožné dosáhnout."
   " Mám na mysli to, že neděláme holywoodské velkofilmy a čas a peníze musí být investovány s rozvahou. Ale rozhodně se snažím ze svých nápadů dostat maximum.

   Snažím se poskytnout alternativu braku rockové revolty... trochu hrdosti, trochu naděje.

nahoru