Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM ANT

Friend Or Foe - Texty / Lyrics             Info o albu


Friend or Foe

Friend Or Foe

Take it up or leave it
I'm not gonna change a bit
If it means heartache
Then leave it out for your sake
I tried and I try tried
To take care of my insides
Nobody's perfect so leave me if you object

I want those who get to know me
To become admirers or my enemies....

When you're a pirouetting, highkicking
Thighslapping cruiser
When you're a hipgrinding spellbinding
Clean cut seducer
You have to be careful so people take note
I take it serious, but I still like a joke

I want those who get to know me
To become admirers or my enemies

Keep your philosophy
It doesn't apply to me
If it means heartache
Then leave it out for your sake
I tried and I try tried
But still you say that I lied
Nobody's perfect so leave me if you object

Přítel nebo nepřítel

Ber tak nebo nechej ležet
nezměním se ani trochu
jestli z toho puká srdce
tak toho nechej jestli chceš
zkoušel jsem mockrát
starat se o to co je ve mě
nikdo není perfektní tak mě opusť, jestli ti to vadí

Chci, aby ti, kteří mě poznali,
se stali mými přívrženci nebo nepřáteli

Když jsi šlapka, která se kroutí
kope vysoko nohama a pleská stehnama
Když jsi okouzlující čistě střižená svůdnice
která kroutí bokama
musíš být opatrná, lidi si všimnou
beru to vážně, ale neztratil jsem smysl pro humor

Chci, aby ti, kteří mě poznali,
se stali mými přívrženci nebo nepřáteli

Drž se své filosofie
na mě se ale nehodí
jestli z toho puká srdce
tak toho nechej jestli chceš
zkoušel jsem mockrát
Ale stejně říkáš, že jsem lhal
nikdo není perfektní tak mě opusť, jestli ti to vadí

NahoruSomething Girls

Every girl is a something girl
Every girl is a something girl
Every girl is a something girl
She's got something

Every girl is a something girl
Every girl has a something smile
Every girl is a something girl
For a while

If I had three wishes I know mine
I would not ask the stars to shine
I wouldn't ask for gems or pearls
I'd ask for the something girls

Every girl is a something girl
From the whites of her eyes
To the tip of a curl
Every girl sends a something boy
With that something

When this old world won't treat you right
You're not feeling yourself tonight
Think of someone you can do
Relax and let that something through
Every girl is a something girl
She's got she's got something

Nějaký holky

Každá holka je nějaká holka
Každá holka je nějaká holka
Každá holka je nějaká holka
Něco na ní je

Každá holka je nějaká holka
Každá holka má nějakej úsměv
Každá holka je nějaká holka
Na chvíli

Kdybych měl tři přání já se znám
Nechtěl bych aby hvězdy svítily
Nechtěl bych šperky nebo perly
Chtěl bych nějaký holky

Každá holka je nějaká holka
Od bělma jejích očí
Po cípek kadeře
Každá holka posílá nějakýmu klukovi
To něco

Když s tebou tenhle starej svět nezachází dobře
Necítíš se dneska večer
Mysli na někoho, komu můžeš stačit
Relaxuj a nechej to procházet hlavou
Každá holka je nějaká holka
Něco něco na ní je

NahoruPlace In The Country

All I thought I wanted was a front door
All I thought I wanted was a place in the country
Now I realize I wanted so much more
Some I love but you I adore

You think you're really swinging
But you're off the beat
The moves your brains a thinking
Doesn't reach your feet
You got to get this complication out of your head
Or find another man instead

You listen very close to what the bad girls said
In all those crumby articles and in my bed
You say I'm just a stripper not afraid to strip
With my brains rattlin' my hips

You've got the kind of looks
That makes a dead man stare
But when it comes to working honey
You ain't there
I try to tell you nicely but the screaming starts
You're playing ping pong with my heart

Místo na venkově

Myslel jsem, že vše co jsem chtěl jsou domovní dveře
Myslel jsem, že vše co jsem chtěl je místo na venkově
Teď už vím, že jsem chtěl mnohem víc
Někoho koho miluju, ale ne tebe, někoho koho zbožňuju.

Myslíš si, že fakt jedeš
Ale jsi mimo rytmus
Pohyby který máš v mozku
Se nedostanou do tvých nohou
Měla bys tuhle komplikaci dostat z hlavy
Nebo si místo toho najít jinýho chlapa.

Moc si bereš co říkali nemravný holky
V těch všivejch článcích a v mojí posteli
Říkáš že jsem striptér, kterej se nebojí svlíknout
S mozkem rachotícím svoje hurá

Vypadáš tak
Že by i mrtvola zírala
Ale když na to přijde,
Nejsi tam
Zkouším k tobě hezky promluvit ale jekot začíná
Hraješ ping pong s mým srdcem

NahoruDesperate But Not Serious

If I ask you difficult questions
If I make improper suggestions
Would you find that a risk to your health
Would you put me up on the bookshelf
With the books and the plants?

Desperate but not serious
Your kisses drive me delirious

If I were kind and adoring
How would that be?
Very boring
Mister Pressman with your penknife
Always asking about my sex life
And who with and how many times?

Desperate but not serious
Your kisses drive me delirious

All the advice seemed so unkind
"If you don't stop, you will go blind!"
Tell you it's none of their business
Then console you with a big kiss
On the lips and on the back of your neck

Desperate but not serious...

Zoufalý, ale ne vážný

Když se ti pokládám nesnadné otázky
Když dělám nevhodné návrhy
Shledala bys to riskantní pro své zdraví
Položila bys mě na polici
S knihama a kytkama?

Zoufalý ale ne vážný
Tvoje polibky mě dohánějí k šílenství

Kdybych byl milý a vroucně tě miloval
Jaký by to bylo?
Příšerně nudný
Pane novináři se svým perořízkem
Vždycky se ptáte na můj sexuální život
A kdo s kým a kolikrát

Zoufalý ale ne vážný
Tvoje polibky mě dohánějí k šílenství

Každá rada se zdá být bezcitná
"Když nepřestaneš tak oslepneš!"
říkám ti, že to není jejich záležitost
pak tě utěším velkým polibkem
na rty a zezadu na krk

Zoufalý ale ne vážný …

NahoruHere Comes The Grump

When you get a number one
The only way is down
And if you have a sticky patch
They start looking, start looking around

Listen close to what men say
Take what you want
And throw the rest away

When you get a number one
The only way is down
And if you have a sticky patch
They start looking, start looking around

In the night when things go bump
Think of me think
Here comes the grump, here comes the grump

Doctors said "Adam, sex kills"
So come inside and die

Přichází záchvat

Když jsi jednička
Jediná cesta vede dolů
A když máš polepenou kariéru
Začínají se dívat, začínají se dívat kolem

Dobře poslouchej co lidi říkají
Vezmi si co chceš
A zbytek zahoď

Když jsi jednička
Jediná cesta vede dolů
A když máš polepenou kariéru
Začínají se dívat, začínají se dívat kolem

V noci když to jde s tebou z kopce
Mysli na mě
Přichází záchvat, přichází záchvat

Doktor říká "Adame, sex zabíjí"
Tak vstup a zemři

NahoruHello I Love You

Hello, I love you
Won't you tell me your name?
Hello, I love you
Let me jump in your game
Hello, I love you
Won't you tell me your name?
Hello, I love you
Let me jump in your game

She's walking down the street
Blind to every eye she meets
Do you think you'll be the guy
To make the queen of the angels sigh?

Hello, I love you
Won't you tell me your name?
Hello, I love you
Let me jump in your game
Hello, I love you
Won't you tell me your name?
Hello, I love you
Let me jump in your game

She holds her head so high
Like a statue in the sky
Her arms are wicked, and her legs are long
When she moves my brain screams out this song

Sidewalk crouches at her feet
Like a dog that begs for something sweet
Do you hope to make her see, you fool?
Do you hope to pluck this dusky jewel?

Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello
I want you
Hello
I need my baby
Hello, Hello, Hello, Hello

Ahoj, miluji tě

Ahoj, miluju tě
Nechceš mi říct svoje jméno?
Ahoj, miluju tě
Nechej mě vstoupit do tvojí hry
Ahoj, miluju tě
Nechceš mi říct svoje jméno?
Ahoj, miluju tě
Nechej mě vstoupit do tvojí hry

Jde dolů ulicí
Slepá ke všem očím které potkává
Myslíš si, že ty budeš ten chlápek
Co přiměje královnu k povzdechu?

Ahoj, miluju tě
Nechceš mi říct svoje jméno?
Ahoj, miluju tě
Nechej mě vstoupit do tvojí hry
Ahoj, miluju tě
Nechceš mi říct svoje jméno?
Ahoj, miluju tě
Nechej mě vstoupit do tvojí hry

Drží hlavu tak vysoko
Jako socha na nebi
Její paže jsou hříšné a její nohy dlouhé
Když se pohybuje můj mozek ječí tuhle píseň

Chodník se krčí pod jejíma nohama
Jako pes co prosí o něco sladkého
Doufáš, že ji přiměješ aby se podívala, blázne?
Doufáš, že utrhneš tenhle snědý drahokam?

Ahoj, ahoj, Ahoj, ahoj, Ahoj, ahoj, Ahoj, ahoj,
Chci tě
Ahoj
Potřebuji svoji holčičku
Ahoj, ahoj, Ahoj, ahoj

NahoruGoody Two Shoes

With the heartbreak open
So much you can't hide
Put on a little makeup makeup
Make sure they get your good side good side

If the words unspoken
Get stuck in your throat
Send a treasure token token
Write it on a pound note pound note

Don't drink don't smoke - what do you do?
Don't drink don't smoke - what do you do?
Subtle innuends follow
There must be something inside he's hiding

We don't follow fashion
That would be a joke
You know we're going to set them set them
So everyone can take note take note

When they saw you kneeling
Crying words that you mean
Opening their eyeballs eyeballs
Pretending that you're Al Green Al Green

No one's gonna tell me
What's wrong or what's right
Or tell me who to eat with sleep with
Or that I've won the big fight big fight

Look out or they'll tell you
You're a "Superstar"
Two weeks and you're an all time legend
I think the games have gone much too far

If the words unspoken
Get stuck in your throat
Send a treasure token token
Write it on a pound note pound note

Don't drink don't smoke - what do you do?
Don't drink... etc.

Abstinent, nekuřák

S očividným hlubokým žalem
Tolik toho nemůžeš skrýt
Dej si trochu mejkapu
Ujistit se, že uvidí tvou dobrou stránku

Když se nevyřčená slova
Vzpříčí ve tvém hrdle
Pošli vzácnou upomínku
Napiš ji na librovou bankovku

Nepiješ nekouříš - co děláš?
Nepiješ nekouříš - co děláš?
Zákeřné narážky následují
Musí být něco uvnitř co skrývá

Nesledujeme módu
To by byl vtip
Ty víš že je upravíme
Aby si každý mohl všimnout

Když tě viděli klečet
Křičet slova kterýma jsi chtěl
Otevřít jejich oči
Předstírajíc že jsi Al Green.

Nikdo mi neřekne
Co je dobré a co špatné
Nebo mi řekni s kým se najíst s kým spát
Nebo že jsem vyhrál velký boj

Dej pozor nebo ti řeknou
Jsi Superstar
Dva týdny a jsi legenda navěky
Myslím že ta hra zašla příliš daleko

Když se nevyřčená slova
Vzpříčí ve tvém hrdle
Pošli vzácnou upomínku
Napiš ji na librovou bankovku

Nepiješ nekouříš - co děláš?
Nepiješ nekouříš… atd...

NahoruCrackpot History And The Right To Lie

People come people go, how long I'll stay I just don't know
When showbiz is a dirty word, I hope my time will come

Crackpot history and the right to lie

People love people hate, for my downfall they just can't wait
When showbiz is a dirty word, I hope my time will come

Crackpot history and the right to lie

I wish that everyone could see a show by Liza Minnelli
Such a marvelous lady with talent by the ton

Crackpot history and the right to lie

People lie people hurt, like to read their Sunday dirt
So every Jeckyll needs a Hyde to blame the business on

Crackpot history and the right to lie

Every rebel that I've met say they're going to die and yet
I see them now and they ain't dead yet, and pushing forty one

Crackpot history and the right to lie

Pumping is a splendid gift, I hope you will catch my drift
Some like pumping in the lift, just like the Scottish Tongs

Crackpot history and the right to lie

There is nothing like the sound of a nicely laundered pound
Trying to collect around forty million

Crackpot history and the right to lie

Bláznivá historie a právo lhát

Lidé přicházejí a odcházejí, jak dlouho já zůstanu nevím
Až showbyznys bude špinavý slovo, doufám, že můj čas nadejde

Bláznivá historie a právo lhát

Lidé milují a nenávidí, na můj úpadek nemůžou čekat
Až showbyznys bude špinavý slovo, doufám, že můj čas nadejde

Bláznivá historie a právo lhát

Chtěl bych aby všichni viděli show Lizy Minelli
Jaká okouzlující dáma s velkým talentem

Bláznivá historie a právo lhát

Lidé lžou a lidé ubližují, rád čtu jejich nedělní klepy
Každý Jeckyll potřebuje nějakýho Hyda aby měl na koho svádět problémy

Bláznivá historie a právo lhát

Všichni rebelové, který jsem potkal říkali že umírají a zatím
je vidím a ještě nejsou mrtvi a táhne jim na jednačtyřicet

Bláznivá historie a právo lhát

Milování je skvělej dar, doufám, že se shodnem v pohybech
Někteří mají rádi milování ve výtahu jako skotské kleště.

Bláznivá historie a právo lhát

Nic nezní jako zvuk krásně vypraný libry
Zkouším dát dohromady čtyřicet milionů

Bláznivá historie a právo lhát

NahoruMade Of Money

You think that I'm made of money
You've got something coming honey
This ain't no land of milk and honey
My accountant thinks that's funny

Instead of trying to use your brains
You sit round and suck my veins
Your kind of rat belongs in drains
You're gonna get around

You like all those big fancy cars
Trendy people and their wine bars
But your lying will leave its scars
Get around, get on your horse

You think that I'm made of reddies
That makes me choke on my Shreddies
I may smile and act so sunny
But this boy is not your dummy

Marriages are made in heaven
So what the hell happened to mine?

Stroj na peníze

Myslíš si, že jsem stroj na peníze
Ale asi budeš zklamaná
Tohle není země mléka a medu
Mému účetnímu to přijde k smíchu

Místo abys používala svůj mozek
Číháš a saješ z mých žil
Krysa jako jsi ty patří do kanálu
A teď mě chceš přelstít

Líbí se ti všechny ty přitažlivý bouráky
Lidi co jdou s dobou a jejich vinné bary
Ale tvoje lhaní zanechává jizvy
A teď odcválej pryč

Myslíš si že jsem stroj na měďáky
To je mi dost divný
Mohl bych se usmívat a být milý
Ale tenhle kluk není tvoje loutka

Svatby se konají v nebi
Tak co mi to ksakru vlastně stalo?

NahoruCajun Twisters

Get on your backstep where you belong
Leave your shirt and tie undone
Cajun twister all night long

You fight so hard to get your name
What big eyes you got grandma
On every tongue in every brain
What big eyes you got grandma
How in the hell can you complain
What big eyes you got grandma
Privacy's gone down the drain

Get on your backstep where you belong
Leave your shirt and tie undone
Cajun twister all night long
Pay attention

You fight so hard to get your name
What big ears you got grandma
On every tongue in every brain
What big ears you got grandma
How in the hell can you complain
What big ears you got grandma
Privacy's gone down the drain

You fight so hard to get your name
What a big mouth you got grandma
On every tongue in every brain
What a big mouth you got grandma
How in the hell can you complain
What a big mouth you got grandma
Privacy's gone down the drain

Get on your backstep....

You fight so hard to get your name
Please don't eat my leg grandma
On every tongue in every brain
Please don't eat my leg grandma
How in the hell can you complain
What a bore you popstars are
Privacy's gone down the drain

Tornádo z jihu

Vrať se tam kam patříš
Nechej celou noc košili rozepnutou
a kravatu volnou Tornádo z jihu

Bojuješ tvrdě, aby sis zasloužil svoje jméno
Jak máš velké oči babičko
Na každém jazyku a v každém mozku
Jak máš velké oči babičko
Jak si krucinál můžeš stěžovat
Jak máš velké oči babičko
Soukromí už nemá žádnou cenu

Vrať se tam kam patříš
Nechej celou noc košili rozepnutou
a kravatu volnou Tornádo z jihu
Měj se na pozoru

Bojuješ tvrdě, aby sis zasloužil svoje jméno
Jak máš velké uši babičko
Na každém jazyku a v každém mozku
Jak máš velké uši babičko
Jak si krucinál můžeš stěžovat
Jak máš velké uši babičko
Soukromí už nemá žádnou cenu

Bojuješ tvrdě, aby sis zasloužil svoje jméno
Jak máš velkou pusu babičko
Na každém jazyku a v každém mozku
Jak máš velkou pusu babičko
Jak si krucinál můžeš stěžovat
Jak máš velkou pusu babičko
Soukromí už nemá žádnou cenu

Vrať se zpátky…

Bojuješ tvrdě, aby sis zasloužil svoje jméno
Nejez moji nohu babičko
Na každém jazyku a v každém mozku
Nejez moji nohu babičko
Jak si krucinál můžeš stěžovat
Jak nudní jste vy popové hvězdy
Soukromí už nemá žádnou cenu

NahoruTry This For Sighs

I call round your house
I try on your phone but you cry
Leave me alone leave me alone
I like your face you dig my eyes
Come on now honey try this for sighs

And if a push comes to a shove
And we have to call it love then
Baby I'll do it
Baby I'll do it

I don't drive no rig
I don't need no car so you cry
Leave me alone leave me alone
I like your face you dig my eyes
Come on now honey try this for sighs

I don't want no lip
I can smell your lies when you cry
Leave me alone leave me alone
You like my face I dig your thighs
Scrap that honey try this for sighs

Jak se ti to líbí

Chodím a volám kolem tvýho domu
Zkouším ti volat ale ty ječíš
Nechej mě samotnou nechej mě samotnou
Líbí se mi tvoje tvář když se zavrtáváš se do mých očí
Pojď miláčku, jak se ti to líbí

A když už jde do tuhýho
A my tomu musíme říkat láska pak
Udělám to miláčku
Udělám to miláčku

Nejsem šofér náklaďáku
Nepotřebuju žádný auto a tak ty ječíš
Nechej mě samotnou nechej mě samotnou
Líbí se mi tvoje tvář když se zavrtáváš se do mých očí
Pojď miláčku, jak se ti to líbí

Nechci žádný nestoudnosti
Cítím tvoje lži když ječíš
Nechej mě samotnou nechej mě samotnou
Líbí se ti, když zavrtávám tvář mezi tvoje stehna
Hoď to za hlavu miláčku, jak se ti to líbí

NahoruA Man Called Marco       Chlápek jménem Marco

Instrumentálka

Nahoru