Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM AND THE ANTS

Prince Charming - Texty / Lyrics              Info o albu

Z písniček označených  si můžete poslechnout ukázky ve formátu mp3 (64 kbps) / You can listen samples of songs with in mp3 format (64 kbps)
Chybí překlad skladby "Ant Rap" / "Ant Rap" lyric not translated yet
Prince Charming

Poslechni si / listen The Scorpios

There's a gang in every town
I say that the rules be turned around
listen here from one who knows
be fearless just like the Scorpios

pretty, look young be fearless
like the Scorpion
pretty, look young be fearless
like the Scorpion
the Scorpion
the Scorpion

black's the colour watch the claws
with nails as sharp as Diana Dors
watching us is stopping you
from cruising Ugly Avenue

pretty, look young be fearless
like the Scorpion
pretty, look young be fearless
like the Scorpion
the Scorpion
the Scorpion

and if by chance you cling to hate
just rest assured it's your mistake

hold up your head, you know I'm right
the street's the place, tonight's the night
the night
the night look pretty, look young be fearless like the Scorpion
the night look pretty have fun, don't listen when you're told there's none...

Škorpióni

V každém městě je gang
Jak říkám, pravidla byla obrácena naruby
poslechni si toho, kdo to zná
buď nebojácný jako Škorpióni

hezký, mladě vypadající buď nebojácný
jako Škorpióni
hezký, mladě vypadající buď nebojácný
jako Škorpióni
Škorpióni
Škorpióni

černá je ta barva, podívej se na pařáty
s nehty ostrými jako Diana Dorsová
pohled na nás ti nedovolí
projíždět se po Hnusný ulici

hezký, mladě vypadající buď nebojácný
jako Škorpióni
hezký, mladě vypadající buď nebojácný
jako Škorpióni
Škorpióni
Škorpióni

a kdybys náhodou lnul k nenávisti
klidně si oddechni jistý tím, že jsi se spletl

drž vzhůru hlavu, ty víš, že mám pravdu
ulice je tím místem, dneska je ta noc
ta noc
ta noc, vypadáš hezky vypadáš mladě buď nebojácný jako Škorpióni
ta noc, vypadáš hezky, bav se dobře, neposlouchej když ti říkají že není nikdo ...

Nahoru


Poslechni si / listen Picasso Visita El Planeta De Los Simios

See the Spaniard eating chocolates
see the Spaniard have a ball
see the Spaniard trust in no one
he's on quality street
he's on quality street

as the masters rot on walls
and the angels eat their grapes
I watched Picasso visit The Planet Of The Apes
as the masters rot on walls
and the angels eat their grapes
I watched Picasso
Pablo Picasso
visit The Planet Of The Apes (yeah)

see the Spaniard seek companion
see the Spaniard take it all
see the Spaniard sell his friends out
he's on quality street
he's on quality street

and pretenders pretend
to their patronage lend
but it's the ones we don't see
that always fascinate me

as the masters rot on walls
and the angels eat their grapes
I watched Picasso visit The Planet Of The Apes
as the masters rot on walls
and the angels eat their grapes
I watched Picasso
Pablo Picasso
visit The Planet Of The Apes (yeah)

as the real heroes died
and their ideas supplied
to a fat little magpie
with money in his eyes
they bowed and they scraped
as opinions he shaped
now every little sketch a fortune will fetch
and the bleach killer kills
and the bleach killer kills yeah

and as the masters rot on walls (see the Spaniard sell the whole world)...

Picasso navštívil planetu opic

Podívej se na toho Španěla jak jí čokoládu
podívej se na toho Španěla s koulí
podívej se na toho Španěla nevěřícího nikomu
je na cestě pro lepší lidi
je na cestě pro lepší lidi

zatímco mistři trouchniví na stěnách
a andělé jedí své hrozny
díval jsem se na Picassa na návštěvě planety opic
zatímco mistři trouchniví na stěnách
a andělé jedí své hrozny
díval jsem se na Picassa
Pabla Picassa
na návštěvě planety opic

podívej se na toho Španěla jak hledá společníka
podívej se na toho Španěla jak bere vše
podívej se na toho Španěla jak prodává své přátele
je na cestě pro lepší lidi
je na cestě pro lepší lidi

a podvodníci si dělají nároky
na poskytnutí záštity
ale to je to co nevidíme
to mě vždycky fascinuje

zatímco mistři trouchniví na stěnách
a andělé jedí své hrozny
díval jsem se na Picassa na návštěvě planety opic
zatímco mistři trouchniví na stěnách
a andělé jedí své hrozny
díval jsem se na Picassa
Pabla Picassa
na návštěvě planety opic

A jak opravdoví hrdinové umírali
a jejich ideje zásobovali
tlustého malého zloděje
s penězi v jeho očích
skláněli se a házeli se do smetí
jako názory které formoval
a teď každý nepatrná skica přinese štěstí
a bělidlo ničí
a bělidlo ničí

zatímco mistři trouchniví na stěnách (podívej se na toho Španěla jak prodává celý svět)…

Nahoru


Poslechni si / listen Prince Charming

Don't you ever, don't you ever
stop being dandy, showing me you're handsome
don't you ever, don't you ever
stop being dandy, showing me you're handsome

Prince Charming
Prince Charming
ridicule is nothing to be scared of
don't you ever, don't you ever
stop being dandy, showing me you're handsome

don't you ever, don't you ever
lower yourself, forgetting all your standards
don't you ever, don't you ever
lower yourself, forgetting all your standards

Prince Charming
Prince Charming
ridicule is nothing to be scared of
don't you ever, don't you ever
stop being dandy, showing me you're handsome

silk or leather or a feather
respect yourself and all of those around you
silk or leather or a feather
respect yourself and all of those around you

Prince Charming
Prince Charming
ridicule is nothing to be scared of
don't you ever, don't you ever
stop being dandy, showing me you're handsome

don't you ever, don't you ever
lower yourself, forgetting all your standards
don't you ever, don't you ever
lower yourself, forgetting all your standards

Prince Charming
Prince Charming
ridicule is nothing to be scared of
Prince Charming
Prince Charming
ridicule is nothing to be scared of...

Sličný princ

Nepřestaneš, nepřestaneš někdy
být parádník a ukazovat mi jak jsi hezký
Nepřestaneš, nepřestaneš někdy
být parádník a ukazovat mi jak jsi hezký

Sličný princi
Sličný princi
posměch není nic, čeho bys se měl bát
Nepřestaneš, nepřestaneš někdy
být parádník a ukazovat mi jak jsi hezký

Nesnížíš se, nesnížíš se někdy
k tomu abys zapomněl na všechna svá pravidla
Nesnížíš se, nesnížíš se někdy
k tomu abys zapomněl na všechna svá pravidla

Sličný princi
Sličný princi
posměch není nic, čeho bys se měl bát
Nepřestaneš, nepřestaneš někdy
být parádník a ukazovat mi jak jsi hezký

hedvábí nebo kůže nebo nějaké peří
respektuj sebe a všechny kolem tebe
hedvábí nebo kůže nebo nějaké peří
respektuj sebe a všechny kolem tebe

Sličný princi
Sličný princi
posměch není nic, čeho bys se měl bát
Nepřestaneš, nepřestaneš někdy
být parádník a ukazovat mi jak jsi hezký

Nesnížíš se, nesnížíš se někdy
k tomu abys zapomněl na všechna svá pravidla
Nesnížíš se, nesnížíš se někdy
k tomu abys zapomněl na všechna svá pravidla

Sličný princi
Sličný princi
posměch není nic, čeho bys se měl bát
Sličný princi
Sličný princi
posměch není nic, čeho bys se měl bát

Nahoru


Poslechni si / listen 5 Guns West

Ladies can be captains and ladies can be chiefs
just like glorious Amazons, Ann Bonny, Mary Read
ladies can be captains and ladies can be chiefs
this stuff I'm talking buddy-bob
don't give me any grief

5 Guns West

I'm a big tough man with a big tough plan
gonna take a whirl with a big tough girl
I'm a big tough man with a big tough plan
gonna spend my life with a big tough wife

a woman's wrath hatch no man
and this all men must fear
these were ladies from hell, carving crimson careers
ladies can be captains and ladies can be chiefs
this stuff I'm talking buddy-bob
don't give me any grief

5 Guns West

I'm a big tough man with a big tough plan
gonna spend my day in a big tough way
I'm a big tough man with a big tough plan
gonna take a whirl with a big tough girl

5 Guns West

I'm a big tough man with a big tough plan
gonna spend my life with a big tough wife
I'm a big tough man with a big tough plan
gonna take a whirl with a big tough girl
Im' a big tough man and my name is Stan
gonna take a ride with my big tough bride
I'm a big tough man with a big tough plan
gonna spend my day in a big tough way

5 pistolí na západě

Ženy mohou být veliteli a ženy mohou být šéfy
tak jako slavné Amazonky, Ann Bonnyová, Mary Readová,
Ženy mohou být veliteli a ženy mohou být šéfy
tyhle věci o kterých mluvím kámo
mě nijak netrápí

5 pistolí na západě

Jsem velký tvrdý chlap s velkým pevným plánem
roztočit to s nějakou velkou drsnou holkou
Jsem velký tvrdý chlap s velkým pevným plánem
strávit život s nějakou velkou drsnou manželkou

Zloba z ženské chlapa z ženské
a z toho musí mít všichni chlapi strach
byly to ženské z pekla, vytesali rudé životní osudy
Ženy mohou být veliteli a ženy mohou být šéfy
tyhle věci o kterých mluvím kámo
mě nijak netrápí

5 pistolí na západě

Jsem velký tvrdý chlap s velkým pevným plánem
strávit své dny na nějaké velké těžké cestě
Jsem velký tvrdý chlap s velkým pevným plánem
roztočit to s nějakou velkou drsnou holkou

5 pistolí na západě

Jsem velký tvrdý chlap s velkým pevným plánem
strávit život s nějakou velkou drsnou holkou
Jsem velký tvrdý chlap s velkým pevným plánem
roztočit to s nějakou velkou drsnou holkou
Jsem velký tvrdý chlap a jmenuji se Stan
vydám se na cestu s velkou drsnou nevěstou
Jsem velký tvrdý chlap s velkým pevným plánem
strávit své dny na nějaké velké těžké cestě

Nahoru


Poslechni si / listen That Voodoo

That voodoo that you do
the shimmy lights through you
and no one can voodoo the voodoo
you do do to me yeah

I'm sorry if I'm not that tough
but not that tough is tough enough
besides, the rough tough end up snuffed
or in an alleyway
anyway

I'm sorry if I'm not that smart
but not that smart is just a part
of speaking firmly from the heart
any day
anyway

That voodoo that you do
the shimmy lights through you
and no one can voodoo the voodoo
you do do to me yeah

That voodoo that you do
the shimmy lights through you
and no one can voodoo the voodoo
you do do to me yeah

a thrill a day keeps the chill away
love like a dagger and a sound like a wymowhey
a thrill a day keeps the chill away (that)
love like a dagger and a sound like a wymowhey
(voodoo!)

Tohle Voodoo

Ta magie kterou provádíš
světla kmitají tvým tělem
a nikdo nemůže čarovat ta kouzla
který mi ty děláš

je mi líto pokud nejsem tak silný
ale nebýt tak silný znamená být silný dost
kromě toho, ti silní drsní skapou
nebo skončí někde v průchodu
jakkoliv

je mi líto pokud nejsem tak chytrý
ale nebýt tak chytrý je jen část
řeči odhodlané pěkně od plic
v kterýkoliv den
jakkoliv

Ta magie kterou provádíš
světla kmitají tvým tělem
a nikdo nemůže čarovat ta kouzla
který mi ty děláš

Ta magie kterou provádíš
kmitající světla tvým tělem
a nikdo nemůže čarovat ta kouzla
který mi ty děláš

vzrušení dne brání mrazení
láska jako dýka a zní holahej
vzrušení dne brání mrazení
láska jako dýka a zní holahej
(voodoo!)

Nahoru


Poslechni si / listen Stand And Deliver

I'm the dandy highwayman who you're too scared to mention
I spend my cash on looking flash and grabbing your attention
the devil take your stereo and your record collection!
the way you look you'll qualify for next year's old age pension!

Stand and deliver your money or your life!
try and use a mirror no bullet or a knife!

I'm the dandy highwayman so sick of easy fashion
the clumsy boots, peek-a-boo roots that people think so dashing
so what's the point of robbery when nothing is worth taking?
it's kind of tough to tell a scruff the big mistake he's making

Stand and deliver your money or your life!
try and use a mirror no bullet or a knife!

and even though you fool your souls
your conscience will be mine all mine

We're the dandy highwaymen so tired of excuses
of deep meaning philosophies where only showbiz loses
we're the dandy highwaymen and here's our invitation
"throw your safety overboard and join our insect nation"

Stand and deliver your money or your life!
try and use a mirror no bullet or a knife!

and even though you fool your souls
your conscience will be mine, all mine

da diddley qa qa da diddley qa qa
da diddley qa qa da diddley qa qa

Stand and deliver your money or your life!
Stand and deliver your money or your life!...

Peníze nebo život

Já jsem ten floutek lupič o kterém se bojíš promluvit
utrácím všechny prachy za to, abych vypadal skvěle a upoutal tvou pozornost
ďábel se chopil tvého sterea a tvé sbírky desek!
vypadáš jako kdybys měla dostat starobní důchod napřesrok

Peníze nebo život, tvoje peníze nebo tvůj život!
Zkus a použij zrcadlo ne kulku nebo nůž!

Já jsem ten floutek lupič jsem tak blázen do pochybné módy,
neforemné boty, vyšívaný kabátec který mají lidé za elegantní
tak proč loupit, když nic nestojí za to, aby bylo ukradeno?
Je těžké říci maškaře o chybě, kterou dělá

Peníze nebo život, tvoje peníze nebo tvůj život!
Zkus a použij zrcadlo ne kulku nebo nůž!

A dokonce jsem si myslel, že obelháváte své duše
vaše svědomí bude moje, jen moje

my jsme ti floutkové lupiči tak unavení narážkami
na hluboký smysl moudrostí které jen odsuzují showbyznys
my jsme ti floutkové lupiči a tady je naše pozvání
"zahoďte svou opatrnost přes palubu a přidejte se k našemu hmyzímu národu"

Peníze nebo život, tvoje peníze nebo tvůj život!
Zkus a použij zrcadlo ne kulku nebo nůž!

A dokonce jsem si myslel, že obelháváte své duše,
vaše svědomí bude moje, jen moje

da diddley qa qa da diddley qa qa
da diddley qa qa da diddley qa qa

Peníze nebo život, tvoje peníze nebo tvůj život!
Peníze nebo život, tvoje peníze nebo tvůj život!

Nahoru


Poslechni si / listen Mile High Club

747 or a VC10
winter, summer who knows when?
takeoff passion flyaway love
Mile High Club

it's got its ups and downs
it's got its ups and downs
it's got its ups and downs
it's got its ups and downs
I never heard that noise before

don't be treated like a pound
let currencies go up and down
Mashed Potato, Rocksteady Rub
Mile High Club

it's got its ups and downs
it's got its ups and downs
it's got its ups and downs
it's got its ups and downs
I never heard that noise before

never give up never say die
ignore the fools when they cry
"If this thing fails - nothing at all!"
It won't fail

it's got its ups and downs
it's got its ups and downs
it's got its ups and downs
it's got its ups and downs

Klub "Míli vysoko"

747 nebo VC10
zima, léto kdo ví kdy?
odcházející city odlétající láska
Mile High Club

má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy
nikdy jsem předtím neslyšel ten hluk

nenechej sebou zacházet jako s librou
ať se měny pohybují nahoru a dolů
Mashed Potato, Rocksteady Rub
Mile High Club

má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy
nikdy jsem předtím neslyšel ten hluk

nikdy se nevzdávej, nikdy neříkej zemřít
ignoruj blázny když pláčou
"Když tahle věc selže - to nic!"
Tohle neselže

má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy
má to své plusy a mínusy

Nahoru


Poslechni si / listen Ant Rap

Put some wax on the trax and slide on onta here
hane hane hane hane hane

hatchets in the corner ears to the ground
improve to the groove get down to the sound
buttons and bows and bleu blanc rouge
all things lively must be used
liberte, egalite, au jour d'hui c'est tres tres tres
voici l'opportunite nous Incroyables

I got the moves they got the grooves
summoned the Gods and they all approved
bad vibes akimbo on the shelf
bit of a rap thing going for myself
this gold on the teeth's no sense at all
it only matters when it's on the wall

I'm standing here with my four men
let's start that rapping thing again:

Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs and yours truly
in the naughty North and in the sexy South
we're all singing I have the mouth
in the naughty North and in the sexy South
we're all singing I have the mouth
I have the mouth

So tired of anarchists looking at me
don't need their credibility
"destroy," they say, "defy! condemn!"
as long as you don't destroy them
with twenty years of drugs and drink
I thought the time had come to think
about standing up and saying that
It's tragedy and such old hat

I'm standing here with my four men
let's start that rapping thing again:

(I got) Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs and yours truly
in the naughty North and in the sexy South
we're all singing I have the mouth
in the naughty North and in the sexy South
we're all singing I have the mouth
I have the mouth

these happy feet are all we need
summoned the Gods and they all agreed
these feet won't stop they're in such a hurry
I knock it on the head and I go for a curry
staying sober can be neat
get drunk on these here happy feet
keep on trying to pin me down
"why a title for your sound?"
I'm standing here with my four men
let's do this rapping thing again:

I got Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs and yours truly
in the naughty North and in the sexy South
we're all singing I have the mouth...
and I have the mouth, and you have the mouth, and they got the mouth

Mravenčí rap

tohle je fakt oříšek, překlad ještě nemám.

Nahoru


Poslechni si / listen Mowhok

London town 1730
women drunk, children dirty
they'd seen the pictures from afar
down in Gin Lane
over the bar

yo ho ho - Mowhok!
yo ho
yo ho ho - Mowhok!
yo ho aee yo ho ho hoh

here we are in the eighties
Mohican, proud and fair
goes to show that a fashion
can survive
so beware!

yo ho ho - Mowhok!
yo ho
yo ho ho - Mowhok!
yo ho aee yo ho ho hoh

ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Mowhok!
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Dey hoh
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Mowhok!
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho...

Mowhok (Indián z kmene Mowhok)

Londýn roku 1730
ženy opilé, děti špinavé
viděli obrázky z daleka
dole na Gin Lane
za barem

yo ho ho - Mowhok!
yo ho
yo ho ho - Mowhok!
yo ho aee yo ho ho hoh

teď jsme v osmdesátých letech
Mohykán, hrdý a čestný
přichází ukázat že móda
může přežít
tak dej pozor!

yo ho ho - Mowhok!
yo ho
yo ho ho - Mowhok!
yo ho aee yo ho ho hoh

ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Mowhok!
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Dey hoh
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Mowhok!
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho...

Nahoru


Poslechni si / listen S.E.X.

and when summer gets to me
and sets the sex on fire
my body is an ocean
of twisted white debris

and when summer gets to me
and sets the heart in motion
a pain that hides in my insides
is suddenly set free

and sex is sex forget the rest
the only one that's free
the only great adventure left
to humankind, that's you and me

and when summer gets to me
and tries to make me tired
I'm living every minute
and dying every three

and sex is sex forget the rest
the only one that's free
the only great adventure left
to humankind, that's you and me

let all the braggers brag
Sex
S-E-X
virginity's no crime
Sex
S-E-X
your body should be yours
Sex
S-E-X
and sharing it sublime
Sex
S-E-X

S.E.X.

a když na mě přijde léto
a rozpálí sexuální touhy
moje tělo je oceán
pokroucený bílý poškozený tkáně

a když na mě přijde léto
a rozpohybuje srdce
bolest, která se schovává v mých útrobách
se najednou uvolní

a sex je sex zapomeň na ostatní
to jediný co je zadarmo
to jediný pořádný dobrodružství který zůstalo
lidem, to jsi ty a já

a když na mě přijde léto
a zkouší mě utahat
prožívám každou minutu
a umírám každou třetí (minutu)

a sex je sex zapomeň na ostatní
to jediný co je zadarmo
to jediný pořádný dobrodružství který zůstalo
lidem, to jsi ty a já

nechej všechny chvastouny ať se chvástají
Sex
S-E-X
nevinnost není zločin
Sex
S-E-X
tvoje tělo by mělo být tvoje
Sex
S-E-X
a jeho sdílení je úžasné
Sex
S-E-X

Nahoru