Zpět na úvodní stránku / Home Home ADAM AND THE ANTS

LIVE AT THE BBC - 2001

Z písniček označených  si můžete poslechnout ukázky ve formátu mp3 (48 kbps). Obrázky se silnějším okrajem lze zvětšit.
You can listen samples of songs with in mp3 format (48 kbps). Pictures with thicker frame can be enlarged.
Informace Obalu skladby text provas


   Informace o albu /  Information about the album

Název: Live At The BBC (Živě v BBC). Nicméně když dáte CD do přehrávače, objeví se vám jako název alba "Complete Radio One Recordings" (Kompletní nahrávky z rádia 1)
Vydáno: rok 2001 u společnosti 2000 Fuel ve spolupráci s Varése Sarabande Records pod číslem 301 061 150 2
Nahráno ve studiu: BBC Studios, Velká Británie
Nahráli: Adam - zpěv 1-15, kytara 1-8 + 12; Johnny Bivouac - kytara 1-4; Andy Warren - Baskytara 1-12; Dave Barbe - Bicí 1-12; Jordan - zpěv 4; Matthew Ashman - rytmická kytara a piano 5-12; Marco Pirroni - akustická kytara 13-15; Boz Boozer - akustická kytara 12-15; John Bridgewood - Baskytara 13-15.
Producenti: Tony Wilson 1-12; Chris Whatmough 13-15
Datum nahrání: 1-4 23.1.1978; 5-8 10.7.1978; 9-12 26.3.1979; 13-15 13.1.1995; skladby 1-12 nahrány pro Johna Peela, skladby 13-15 nahrány pro Simona Mayo.
    Title: Live At The BBC. However if put in CD player, the title "Complete Radio One Recordings" appears.
Issued: 2001 for 2000 Fuel Records in cooperation with Varése Sarabande Records, No. 301 061 150 2
Recorded at: BBC Studios, Great Britain
Recorded by: Adam - vocal 1-15, quitar 1-8 + 12; Johnny Bivouac - guitar 1-4; Andy Warren - bass guitar 1-12; Dave Barbe - Drums 1-12; Jordan - vocal 4; Matthew Ashman - rhytm guitar a piano 5-12; Marco Pirroni - acoustic guitar 13-15; Boz Boozer - acoustic guitar 12-15; John Bridgewood - bass guitar 13-15.
Produced by: Tony Wilson 1-12; Chris Whatmough 13-15
Dates of recordings: 1-4 23.1.1978; 5-8 10.7.1978; 9-12 26.3.1979; 13-15 13.1.1995; songs 1-12 recorded for John Peela, songs 13-15 recorded for Simon Mayo.


nahoru


   Obal CD / CD Cover
Předek / Front Zadek / Back Zadek brožurky / Back of inlay

         CD Text z přebalu / Text from inlay

nahoru

   Skladby / Songs
Seznam skladeb / List Složili / Author Délka / Lenght
Poslechni si / listen  Deutcher Girl *
Poslechni si / listen Puerto-Rican
Poslechni si / listen  It Doesn't Matter **
Poslechni si / listen Lou
Poslechni si / listen You´re So Physical
Poslechni si / listen  Cleopatra ***
Poslechni si / listen Friends
Poslechni si / listen Zerox ***
Poslechni si / listen  Tabletalk ***
Poslechni si / listen Ligotage
Poslechni si / listen  Animal And Men ***
Poslechni si / listen  Never Trust A Man ***
Poslechni si / listen Wonderful *****
Poslechni si / listen Antmusic ****
Poslechni si / listen Gotta Be A Sin *****
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant / Jordan
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant
   Adam Ant / Pirroni / Hayes
   Adam Ant / Pirroni
   Adam Ant / Pirroni / Boorer
2:38
2:09
1:57
4:02
3:06
3:27
3:11
3:19
5:05
3:03
2:36
3:07
4:55
3:28
4:00
* - z filmu Jubilee; vyšlo na singlu v roce 1982 / from movie Jubilee; issued on a single in 1982
** - originál vyšel v roce 1994 na CD B-Side Babies / Originally issued in 1994 on CDB-Side Babies
*** - originál vyšel v roce 1979 na LP Dirk Wears White Sox / Originally issued in 1979 on LP Dirk Wears White Sox
**** - originál vyšel v roce 1980 na LP Kings Of The Wild Frontier / Originally issued in 1980 on LP Kings Of The Wild Frontier
***** - originál vyšel v roce 1995 na CD Wonderful / Originally issued in 1995 on CD Wonderful
nahoru

   Text z obalu


       Byla zima 1980/1981 a šílenci převzali vládu nad blázincem. Nevysvětlitelná trhlina se otevřela v konstrukci časoprostorového popového kontinua a ta umožnila povstalcům z bohémské avantgardní periférie dostat se do centra dění. Mezi post-punkovými pionýry, kteří poprvé zabodovali v žebříčku v tom roce byli Human League, Japan a Talking Heads, ale daleko nejúspěšnější kapelou, která dobyla zbylá pole byli Adam And The Ants; převálcovali všechny před nimi vlnou hromových burundi bubnů a heroické kytary Link Wray. My nezasvěcení popoví nováčci od 'Nemravného severu' až po 'Sexy jih' jsme se mohli jen divit… kde se tohle sakra vzalo!
   Začalo to v roce 1976, když Stuart Goddard, 22-ti letý absolvent grafického designu z umělecké školy Hornsey, vytvořil různé polo-punkové oblečky a dal dohromady hodně zvláštní The B-Sides předtím, než si změnil jméno na Adam a svou kapelu přejmenoval na The Ants. Tři prvky image, které později udělalo z Adama globální ikonu - částečně pirát, částečně báječný loupežník a zčásti apačský válečník - vše dávalo perfektně smysl jako vizuální metafora ranných dnů Antů: první dva vyděděnci a třetí utiskovaný člověk. Navzdory jejich zdánlivě nezvratnému módnímu kreditu - byli v Jarmanově filmu Jubilee se Siouxie, Sidem a The Slits, účastnili se pověstné plavby Sex Pistols - tak nějak nebyli Adam And The Ants přijati punkovou elitou a nikdy nebyli bráni vážně hudebním tiskem (fakt, který trápil Adama až tolik, že ho inspiroval ke skladbě Press Darlings - Miláčci tisku )
   Díváme-li se na to z dnešního pohledu, postavení outsiderů bylo pro Anty nevyhnutelné: byli příliš zvukově vynalézaví a po stránce textů vtipní na to, aby spokojeně seděli vedle rámusu ‚jedna-dva-tři-čtyři', který byl pravidlem těch dní. Nicméně přitahovali loajální party, pestrobarevné jako pávi (přezdívané buď jako Antpeople nebo Sexpeople) a v lednu 1978 ve složení Adam Ant (zpěv), Andy Warren (basa), Johnny Bivouac (kytara) a Dave Barbe (bicí) byli pozváni na natáčení jejich první nahrávky pro studio Johna Peela v rádiu BBC 1, čehož výsledek můžete slyšet na tomto CD. It Doesn't Matter, skladba o někom, kdo nepoužívá deodorant, je u Antů typickým přestavitelem přehlíženého smyslu pro humor - černý, s kamennou tváří, trochu staromódní - a je fascinující slyšet verzi Deutscher Girl s textem, který nikdy nevyšel na singlu (…tak proč jsi musela být tak ‚Naci'). Ženský jekot ve skladbě Lou patří punkové ikoně (a Adamově kamarádce) Jordan, která zanechala na Adamovi svou stopu hned v několika směrech: když vyškrábala nehty slovo "FUCK" na jeho záda, jizvy ho odradili od chození bez trika. S Mattewem Ashmanem, který za kytarou nahradil Bivouaca, byla kapela znovu pozvána na další Peel session a skladby jako You're So Physical nebo Cleopatra ukázaly radikální zpomalení rytmu. Druhá jmenovaná skladba připomíná AC/DC při 12 otáčkách za minutu s legračním textem o technice orálního sexu egyptské královny (Kleopatra saje tak neslýchaně. Byla nenasytná holka). Byla tam i první nahrávka klasického singlu Zerox.
   Třetí Peel session nahraná v březnu 1979 dává další důkazy Adamovy záliby v neobvyklých tématech. Animals And Men je pocta originálním italským futuristům, Never Trust A Man (With Egg On His Face) vypráví příběh o ženě, kterou navádějí mimozemšťani aby zastřelila svého manžela, zatímco Ligotage znovu připomíná oblíbené téma Antů: perverzní sex. Obvykle oděni v černé kůži s názvy skladeb jako Beat My Guest ("Be My Guest" znamená "tak jen do toho", Beat znamená "bít", takže tak trochu zkomolenina, která by se dala přeložit doslovně jako "tak jen do toho, zbij mě") a Whip In My Valise (Bič v mojí torně) a hodně využívané symboly sado-maso, posunuli bondáž o pořádný kus dál než kam byla většina pankáčů schopna zajít. "Neříkejte mi, že jsou to jen představy", křičí Adam, "to co jsme měl včera na sobě".
   O víc než rok později nakrátko najal Adam Malcoma McLarena jako manažera jen proto, aby mu pod nosem ukradl Anty, založil Bow Wow Wow a tím Adama donutil k tomu, aby zkusil něco jiného. A zbytek, samozřejmě, je historie. O 16 let později se Adam vrátil do studia BBC podpořit svůj poslední singl (jasný lovesong se jménem Wonderful) v show Simona Mayo. A cítil se naprosto uvolněný i když se jednalo o jeho bývalý repertoár, nezvyklou unplugged verzi skladby Antmusic bez bicích.
   V devadesátých 'uličnických' letech s kapelami tak různorodými jako Elastika a Marylin Manson s odkazy na Adamův zvuk a zjev, si můžete Anty poslechnout bez obav, že jde o něco divného. A koneckonců všichni víme, co ten chlápek o tom řekl.

Simon Price, červen 2001

       It was the winter of 1980/1981, and the lunatics had taken over the asylum. Unaccountably, a tear had opened in the fabric of the time/space/pop continuum which allowed insurgents from the arty avant-garde fringes to take centre stage. Among the post-punk pioneers who got their first real chart action that year were the Human League, Japan and Talking Heads, but by far the most successful band to storm in outta left field were Adam And The Ants, steamrollering all before them on a wave of thunderous Burundi drumming and heroic Link Wray guitar. From the Naughty North to the Sexy South, uninitiated pop kids like myself could only wonder ... where the Hell did that come from?
   It all began in 1976, when Stuart Goddard, a 22-year-old graphic design graduate from the Hornsey School Of Art, formed various semi-serious punk outfits, most notably The B-Sides, before changing his own name to Adam and his band's to The Ants. The three elements of the image which would later make Adam a global icon - part pirate, part dandy highwayman, part Apache brave - all made perfect sense as a visual metaphor for the Ants' early days: the first two social outcasts, the third a people wronged. Despite their seemingly watertight hip credentials - filmed by Jarman for Jubilee, down with Siouxsie, Sid and the Slits, present at the legendary Pistols boat trip - somehow Adam And The Ants were never accepted by the punk elite, and never taken seriously by the music papers (a fact which rankled with Adam sufficiently to inspire the song
Press Darlings ).
   In retrospect, the Ants' outsider status was perhaps inevitable: they were far too sonically inventive and lyrically witty to sit comfortably alongside the one-two-three-four racket which was the order of the day. Nevertheless, they attracted a loyal, flamboyant, peacock-like tribe (nicknamed variously as 'Antpeople' or 'Sexpeople'), and in January 1978, with a line-up of Adam Ant (vocals), Andy Warren (bass), Johnny Bivouac (guitar) and Dave Barbe (drums), were invited to record their first John Peel session for BBC Radio I, the results of which you can hear on this CD. 'It Doesn't Matter', a song about someone who doesn't use deodorant, typifies the Ants' overlooked sense of humour - dark, deadpan, almost corny - and it's fascinating to hear a version of 'Deutscher Girls' with the lyrics which never made it onto the single (...so why did you have to be so Nazi?). The female yelps on 'Lou' are provided by punk icon (and Ant associate) Jordan, who left her mark on Adam in more ways than one: when she scratched the word 'FUCK' into his back with her nails, the scars prevented him from going topless.    With Matthew Ashman replacing Bivouac on guitar, the band were asked back in July for another Peel session, and songs like
You're So Physical and Cleopatra showcased a radically slowed-down sound, the latter reminiscent of AC/DC at 12 rpm, with hilarious lyrics about the Egyptian queen's blow job technique ("Cleopatra used a suction oh so unheard oft She was a widemouthed girl"). It was also the first recording of the classic single Zerox .
   The third Peel session, recorded in March 1979, gives further evidence of Adam's fondness for unusual subject matters. 'Animals And Men' is a tribute to the original Italian futurists,
Never Trust A Man (With Egg On His Face) tells the tale of a woman who is told by aliens to shoot her husband, while 'Ligotage' revisits a favourite Ant theme: pervy sex. Habitually clad in black leather, with songtitles like Beat My Guest and Whip In My Valise and much use of S&M symbolism, the Ants took bondage a stage further than most punks were prepared to go. "Don't tell me it's imagery," Adam yells, "I wore mine yesterday".

   Later that year, Adam briefly hired Malcolm McLaren as manager, only for the svengali to steal the Ants away from under his nose to form Bow Wow Wow, forcing Adam to try another flavour. The rest, of course, is history. By the time Adam returned to a BBC studio 16 years later, to promote his latest single (a straightforward love song called 'Wonderful') on the Simon Mayo show, all of this was blood under the bridge, and he felt sufficiently at ease with his past repertoire to throw in an incongruous, unplugged and drumless version of 'Antmusic'.

   In the Nineties and Noughties, with bands as diverse as Elastica and Marilyn Manson referencing Adam's sound and look, you can now listen to the Ants without fear of ridicule. And anyway, we all know what the man said about that.

Simon Price June 2001
nahoru


   Místo pro vás / Space for you

   Každý se na tvorbu Adam možná díváme trochu jinak. Jak vidíš - a hlavně slyšíš - toto album ty? Chceš se i ty podělit o svůj názor na toto album? Neváhej a napiš e-mail na adresu adam-ant@email.cz. Rád tady tvůj názor zveřejním.
   Probably each of us sees the Adam's work differently. How do you see - and especially hear - this album? Do you want to share your opinion about this album? Do not hesitate and send it to my e-mail adam-ant@email.cz. I would be happy to put it in here!